BAZA ZNANJA JAVNE NABAVE

Znanje javne nabave nadohvat ruke!

Što nudi Portal?

Nabava.info je baza znanja koja omogućuje uvid i pretragu prakse generirane u sustavu javne nabave. U pojedinačnim tražilicama je moguće pretraživati autorski obrađene pojedinačne žalbene navode, cjelovita rješenja DKOM (tekst format), cjelovite presude VUS-a (tekst format), te Mišljenja Uprave za politiku javne nabave.

Kakve tražilice postoje?

Pregledavanje je omogućeno putem naprednih tražilica (Live i filter) prema više komplementarnih kriterija. Do pojedinačnih dokumenata je moguće doći u samo nekoliko klikova, osim direktnom pretragom, odabirom npr. samo kategorija i ključnih riječi jer su katalogizirani sukladno sadržanim podacima i parametrima.

BAZA ŽALBENIH NAVODA

Baza relevantnih žalbenih navoda iz rješenja DKOM.

VIŠE…

BAZA RJEŠENJA

Cjelovita rješenja DKOM, u tekstualnom formatu.

VIŠE…

BAZA VUS PRESUDA

Cjelovite presude VUS-a, u tekstualnom formatu.

VIŠE…

TRENUTNA SITUACIJA I PROBLEM!

U radu s javnom nabavom, praksa tijela koja odlučuju u žalbenim i tužbenim predmetima je nezaobilazan dio. Njihove odluke određuju buduće dokumentacije o nabavi, izradu ponuda, pregled i ocjenu, te odabir ponuda i potpisivanje ugovora/okvirnih sporazuma.

Dosadašnji način pregledavanja prakse je uključivao Google ili slične tražilice, gdje su se korištenjem ključnih riječi pronalazila praksa u izvornom obliku, neprilagođena za korištenje. Npr., cjelovita rješenja DKOM u pravilu sadrže više žalbenih navoda, međusobno nepovezanih. S obzirom da tražilice vraćaju samo dio cjelovitog rješenja, potrebno je pročitati cjelokupno rješenje. Rezultat toga je u pravilu da se korištene riječi pretrage uopće ne odnose na traženu situaciju.

Teškoće se gomilaju jer je svaki puta potrebno ponoviti isti način pregledavanja koji ne jamči uspješan ishod. Naime, tražena odluka možda uopće ne postoji, a velika je i mogućnost postavljanja nepreciznog upita koji ne pronalazi traženu odluku.

Problem je očit, kako ga riješiti?

PROČITAJTE ISPOD!

RJEŠENJE!

Baze znanja s katalogiziranim podacima u kojima se nalaze dokumenti i autorski obrađene situacije. Svaka pojedinačna baza ima svoje vlastite tražilice pomoću kojih je omogućeno brže i preciznije pronalaženje informacija generiranih u sustavu javne nabave.

PREDNOSTI

Ušteda vremena!

01_time

Portal štedi vrijeme kod pronalaska traženih podataka. Dosadašnji način pretraživanja je zahtijevao zastario i nepotreban proces korištenja web tražilice kako bi se pronašle ključne riječi u rješenjima DKOM-a ili VUS presudama. Sada to više nije potrebno.

Bolja organizacija sadržaja!

02-opis_sadrzaja

Odabirom samo kriterija koji Vas zanimaju tražilice filtriraju situacije koji se odnose na taj kriterij. Filtriranje se vrši odmah kod odabira kriterija što pridonosi brzini tražilice i eliminira prazan hod.

Jednostavnija izrada DoN

03-dzn

Dokumentacija o nabavi mora biti ažurna s najnovijom praksom DKOM-a. DKOM može u svojim odlukama zauzeti ili promijeniti stav u vezi s određenim pravnim pitanjem. Neusklađenost dokumentacije može rezultirati žalbom, koja ne samo da produžuje trajanje postupka, već i stvara novčane troškove koji su se mogli izbjeći.

Kvalitetniji odgovor na žalbu

04-onz

Ako pišete odgovor na žalbu, prethodna praksa DKOM je nužna za pripremu kvalitetnog odgovora. U samo nekoliko trenutaka dostupni su Vam svi žalbeni navodi koji se odnose na Vaš problem prema izabranim kriterijima.

Kvalitetnija ponuda

05-ponuda

Kod izrade ponude često se javljaju dvojbe o tome kako postupiti. Ako je netko već imao dvojbu kao i vi, a DKOM je o tome odlučivao, taj podatak Vam je sada lako dostupan kroz odabir kriterija. Praćenjem prakse DKOM-a smanjujete rizik da Vaša ponuda bude ocijenjena nevaljanom.

Učinkovita pravna zaštita

06-zalba

Ako razmišljate o zaštiti svojih prava putem žalbe ili već pišete žalbu, uvid u dosadašnju praksu DKOM-a je ključan. Osim što praksa DKOM-a daje dobru smjernicu prilikom odlučivanja o tome izjaviti žalbu ili ne, svakako daje pouzdanu informaciju o dobroj praksi kod dokazivanja žalbenih navoda drugih žalitelja.

Uvijek dostupna!

Korištenje baze je dostupno 24/7/365, s bilo koje lokacije.

Tekstualni sadržaj

Za razliku od objavljenih rješenja i presuda u PDF slika formatu, sadržaj Portala je pretvoren u tekstualni oblik. Zbog tog razloga, čitanje, kopiranje i tumačenje je značajno unaprijeđeno.

MIŠLJENJA KORISNIKA

LAKŠE SE PRATI PRAKSA

Dobra je stvar što je sadržaj skraćen pa se mogu koncentrirati samo na važne navode. Ne moram prolaziti kroz cijelu žalbu, a mogu i kopirati sadržaj jer je tekst, a ne slika.

BRZO I JEDNOSTAVNO

Prijavila sam se samo da isprobam, ali zbog nove situacije na poslu nisam imala koga pitati pa mi je trebala pomoć. Pregledala sam sve navode pod kategorijom i našla sam rješenje koje mi je spasilo postupak. Hvala :=))).

DOBRO ZA UČENJE

Mislio sam da ću ga koristiti povremeno, ali pregledam navode svaki dan jer tako ostajem u toku s novim informacijama. Super je što je sadržaj komentiran.

BAZA ŽALBENIH NAVODA

Relevantan sadržaj

Izdvajanjem nebitnih navoda iz rješenja DKOM u bazi se nalaze samo navodi koji su značajni za buduću praksu i mogu pomoći u radu s javnom nabavom.

Pristup istim/sličnim navodima!

Odabirom jednog od kriterija pretraživanja odmah se dolazi do traženih navoda pod odabranim kriterijima. Nije potrebno više upisivati ključne riječi u internet tražilice i pronalaziti samo općenita rješenja koja mogu sadržavati više nepovezanih navoda.

Vizualni izgled sadržaja

Sadržaj je vizualno formatiran prema sudionicima (žalitelj, naručitelj, dkom itd.). Takav način prezentiranja sadržaja daje bolje korisničko iskustvo. Omogućeno je olakšano čitanje i preglednost sadržaja kao i jasnije razumijevanje ishoda žalbenog navoda.

Naslov navoda i sadržaj

Svaki navod ima naslov i kratak opis sadržaja. Više nije potrebno čitati dugačke navode žalitelja, naručitelja, dijelove dokumentacije, citate zakonskih tekstova i ocjenu navoda, već se kroz kratak opis sadržaja može utvrditi sadržaj navoda i ocjena DKOM-a.

Značajke navoda su odmah vidljive!

Svaki navod je opisan s karakteristikama koje odmah daju informaciju je li navod relevantan za Vaš problem! Faza postupka, Datumi odluke i Datum objave, Status navoda, Ključne riječi i Kategorija. Pomoću pripadajućih svojstava odmah se dolazi do saznanja je li navod relevantan za Vaš problem.

Ključne riječi

Svaki navod je označen s ključnim riječima koje najbolje opisuju sadržaj. Klikom na bilo koju ključnu riječ, tražilica se odmah prilagođava i filtrira samo one navode koji imaju tu traženu ključnu riječ.

Napredna pretraga

Bazu znanja navoda je moguće pretraživati pomoću dvije tražilice. U filter tražilici je naglasak stavljen na traženje po točno određenim kriterijima i parametrima, dok je kod Live tražilica naglasak stavljen na pretragu sadržaja dokumenata.

Ključne riječi

Svaki navod je označen s ključnim riječima koje najbolje opisuju sadržaj. Klikom na bilo koju ključnu riječ, tražilica se odmah prilagođava i filtrira samo one navode koji imaju tu traženu ključnu riječ.

BAZA CJELOVITIH RJEŠENJA

Tekstualni format

Rješenja DKOM su iz PDF slika formata pretvorena u tekstualni format. Na taj način je omogućeno pretraživanje i kopiranje teksta rješenja.

Značajke rješenja

Svako rješenje je opisano s karakteristikama koje proizlaze iz sadržaja ili metapodataka, te odmah daju informaciju je li rješenje relevantno za Vaš problem! Datumi odluke i Datum objave, Odluka DKOM-a, Žalitelj i Naručitelj, itd.

Napredna pretraga

Bazu rješenja je moguće pretraživati pomoću dvije tražilice. U filter tražilici je naglasak stavljen na traženje po točno određenim kriterijima i parametrima, dok je kod Live tražilica naglasak stavljen na pretragu sadržaja dokumenata.

Veza s VUS presudama

Rješenja koja su bila predmetom ocjene Visokog upravnog suda, imaju direktnu poveznicu na presudu na Portalu, kao i pripadajući originalni PDF dokument. Rješenja koja su (djelomično) poništena presudom su vidljivo označena.

BAZA PRESUDA VISOKOG UPRAVNOG SUDA

Tekstualni format

Presude VUS-a su iz PDF slika formata pretvorena u tekstualni format. Na taj način je omogućeno pretraživanje i kopiranje teksta presude.

Značajke presude

Svaka presuda je opisana s karakteristikama koje sadrži, te odmah daju informaciju sadrži li presuda relevantne podatke. Datumi presude i Datum objave, Status presude, Ključne riječi i Kategorija. Pomoću pripadajućih svojstava odmah se dolazi do saznanja je li presuda relevantna za Vašu situaciju.

Napredna pretraga

Bazu presuda je moguće pretraživati pomoću dvije tražilice. U filter tražilici je naglasak stavljen na traženje po točno određenim kriterijima i parametrima, dok je kod Live tražilica naglasak stavljen na pretragu sadržaja dokumenata.

Sažetak presude

Svaki presuda ima kratak opis sadržaja. Više nije potrebno čitati dugačke opise tužitelja, tuženika i ostalih sudionika, već se kroz kratak opis sadržaja može utvrditi sadržaj presude i ocjena suda.

PRETPLATA
Varijabilni broj korisnika
Trajanje po izboru
Filter tražilica navoda
Live pretraga navoda
Filter tražilica rješenja DKOM
Live pretraga rješenja DKOM
Filter tražilica VUS presuda
Live pretraga VUS presuda