UVJETI KORIŠTENJA 01.08.2020.

Pretplatom na Portal prihvaćate i sljedeće uvjete korištenja:

KORISNIČKO IME I LOZINKA

Portal pretplatnicima daje pristup svim sadržajima u opsegu njihove pretplate.
Pretplatnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju pristupa stranicama Portala, a koje je dužan čuvati od neovlaštenog korištenja, te je  dužan osigurati da jedno korisničko ime i lozinku koristi jedan korisnik. Pretplatnik odgovara za sve posljedice izazvane neautoriziranim korištenjem svog pretplatničkog imena i lozinke.
Korisnik je dužan odmah prijaviti web Portalu listu neovlašteno korištenje njegovog pretplatničkog računa.
Portal ne može se držati odgovornim za neovlašteno korištenje pretplatničkog računa, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.
Portal može uskratiti pretplatniku pristup stranicama ako primijeti neovlaštenu uporabu pretplatničkog imena. Portal ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja bi eventualno nastala privremenim ili trajnim prekidom pretplatničkog odnosa zbog kršenja ovih uvjeta.

AUTORSKI SADRŽAJ

Portal polaže autorska prava na sve sadržaje. Neovlašteno korištenje i distribucija bilo kojeg dijela sadržaja bez dozvole Portala smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.
Korisniku je dopušteno koristiti sadržaj za vlastite potrebe u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje redovnog posla.

Daljnje distribuiranje (reselling) nije dozvoljeno, te je svaki korisnik ujedno i krajnji korisnik.

Kršenje autorskih prava je svako kopiranje baze, repliciranje tražilice i korištenje atributa koji su slični/identični onima na Portalu.

PRETPLATE

Pretplata na Portal plaća se unaprijed za vremensko razdoblje u kojem se koristi, uvijek po cijeni važećoj u trenutku uplate. Bilo koja promjena cijena pretplate nastala u razdoblju do isteka roka već uplaćene pretplate neće se u tom razdoblju primjenjivati na već zasnovani pretplatnički odnos. Jednom uplaćenu i aktiviranu pretplatu pretplatnik ne može opozvati. Registriranjem i pretplatom na Portal korisnik je obavezan proći postupak registracije i unijeti istinite podatke. Uvjeti korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na službenoj stranici Portala i primjenjuju se na sve pretplatnike koji su korisnički odnos zasnovali nakon toga dana.
Pretplate traju 3, 6, 12 ili 24 mjeseca, osim pretplate Probni period koja traje 10 dana.

Pretplata Probni period omogućuje korisnicima besplatno testiranje Portala u trajanju od 10 dana tijekom kojega korisnik može isprobati što Portal nudi i korisniku je omogućeno potpuno korištenje Portala kako je to omogućeno i plaćenim pretplatama. Nakon 10 dana pristup će biti onemogućen i ako korisnik želi zadržati pristup, potrebno je naručiti i platiti pretplatu.

Plaćene pretplate za koje plaćena pretplata omogućuje korisniku/ci(ima/icama) pristup Portalu kroz odabrano razdoblje. Korisnik može koristiti sve funkcije koje su mu omogućene tijekom odabranog razdoblja neograničeno.

ODGOVORNOST ZA SADRŽAJ I TOČNOST PODATAKA

Portal čini sve što je u njegovoj moći da osigura točnost, kvalitetu, ažurnost i pravovremenu dostupnost podataka. Zbog same naravi podataka i velike količine sadržaja, moguće su manje pogreške u transkripciji podataka. Portal nije odgovoran ako se korisniku zbog korištenja podataka dostupnih na ovome Portalu dogodila šteta, troškovi ili neugodnost. Preporučamo da se svaki podatak i informacija koji su navedeni na ovom Portalu dodatno provjere na originalnoj odluci koja se nalazi na internet stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kako bi se ograničila mogućnost pogrešne primjene pravne prakse.

IZMJENA UVJETA

Pretplatnik je suglasan da Portal pridržava pravo promjene uvjeta, a u tom će slučaju pretplatnik biti pravodobno obaviješten. Portal zadržava pravo da bez najave povremeno promijeni ili modificira pravila. O važnim promjenama i dopunama Portal može obavijestiti korisnike putem maila ili objavljivanjem na Portalu. Korištenjem bilo kojeg sadržaja na Portalu smatra se da ste upoznati s najnovijim pravilima.